facebook skype 19002088

Hotline

1900.2088

Danh sách điểm bán tại Thái Nguyên

STT TÊN NHÀ THUỐC/HIỆU THUỐC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 NT Tuyên Thân Túc Duyên Phường Túc Duyên 1233603388
2 NT HÀ LÂM CACH MẠNG THANG 8 GANG THEP 913386005
3 NT HIỆP THUÝ CACH MẠNG THANG 8 GANG THEP 1668261266
4 NT DuỆ CHI CACH MẠNG THANG 8 GIA SÀNG 978131789
5 TRẠM Y TẾ GIA SÀNG CACH MẠNG THANG 8 GIA SÀNG 1656062736
6 NT VIỆT TRANG QUỐC LỘ 3 TÍCH LƯƠNG 983579513
7 NT QUANG ANH HOÀNG VĂN THỤ HOÀNG VĂN THỤ 1232969898
8 NT PHÚ HƯNG  CHỢ ĐỒNG QUANG 976177037
9 NT THƯ THÁI CỔNG VIỆN A THỊNH ĐÁN 2803646502
10 NT 356 LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỒNG QUANG 1682394266
11 NT 434 LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỒNG QUANG 904012662
12 NT TÚ UYÊN DƯƠNG TỰ MINH QUAN TRIỀU 977008245
13 NT PHƯƠNG LINH ĐỒNG HỶ 973269127
14 NT LIÊN PHƯƠNG ĐỒNG HỶ 915174690
15 NT QUÝ LAN PHỔ YÊN 977728709
18 NT THANH NGA QUỐC LỘ 3 TÂN LẬP 985724799
19 HTTP CÔ TÝ QUỐC LỘ 3 TÂN LẬP 949370817
20 NT QUANG CHUNG PHÚ BÌNH 975235111
21 HT PHÚ BÌNH PHÚ BÌNH 977869132
22 NT THẢO VÂN CỔNG TRƯỜNG NÔNG ÂM 984632797
23 HTTP SỐ 15 DƯƠNG TỰ MINH QUAN TRIỀU 972521982
24 NT BẢO TRÀ MINH CẦU 974923999
25 HTTP CÔ THÔNG CACH MẠNG THANG 8 GANG THEP 2803832565
27 NT HIẾU CHUNG ĐỒNG HỶ 2803820275
28 NT THANH HOA PHÚ LƯƠNG  974039568
30 NT THUỶ THÂN SÔNG CÔNG 1697425868
facebook skype 1900.2088

Hotline

1900.2088

Mua hàng