facebook skype 19002088

Hotline

1900.2088

Vĩnh Phúc

STT TÊN NHÀ THUỐC/HIỆU THUỐC SỐ NHÀ TÊN ĐƯỜNG/PHỐ QUẬN/HUYỆN TỈNH/TP ĐIỆN THOẠI
1 Hiệu thuốc số 20 Trần Quốc Tuấn Ngô Quyền Vĩnh Phúc 0987563378
2 Hiệu thuốc số 5 Tích Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0912645028/0949045590
3 Hiệu thuốc số 7 Tích Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0974261359
4 Hiệu thuốc số 556 Mê Linh Khai Quang Vĩnh Phúc 987039988
5 Cty TNHH Liên Long 104 Mê Linh Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0914998568
6 Quầy thuốc số 20 Phố Tiên Hội Hợp Vĩnh Phúc 01649069532
7 Quầy thuốc Vĩnh Yên Khai Quang Vĩnh Yên  Vĩnh Phúc 0978516702
10 Hiệu thuốc số 8 Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc {01662716408
11 Hiệu thuốc số 17 Đồng Tâm Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0982144036
12 Hiệu thuốc số 139 Tôn Đức Thắng Khai Quang Vĩnh Phúc 962844339
13 Hiệu thuôc số 103 Đồng Tâm Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 0983194269
16 Nhà thuốc Bình Minh 111 Bà Triệu Liên Bảo Vĩnh Phúc 01695576099
17 Hiệu thuôc số 31 115 Bà Triệu Liên Bảo Vĩnh Phúc 0906141019
18 NT Bảo Huyền 23 Chùa Hà Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 977674357
19 NT Hiền Chi Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 984766896
20 Quầy Thuốc Số 42 Chùa Hà Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 913191256
21 NT Minh Dũng Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 1262284952
22 NT Bảo Dũng Tích Sơn Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 1263023702
23 HT Số 82 Khai Quang Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 973420582
24 Cty CPDP Vĩnh Phúc Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 904769238
25 NT Hồng Hạnh Quâts Lưu Bình Xuyên Vĩnh Phúc 963865366
26 Quầy Thuốc Số 44 Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc 978974882
27 Quây thuôc số 7 Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc 168401886
28 NT Tư nhân Khu Phố II TT Hương Canh Vĩnh Phúc 0915121477
29 Hiệu thuốc số 5 Khu Phố I TT Hương Canh Vĩnh Phúc 0976907430
30 NT Tư nhân Khu Phố II TT Hương Canh Vĩnh Phúc 0979029472
31 Đặng Phương Thảo Khu 5 Tiền Châu TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 02113854022
32 Hiệu thuốc số 5 247 Xuân Hòa TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 02113879965
33 Hiệu thuốc số 14 Xuân Hòa TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 0977394666
34 Hiệu thuốc số 7 Số 10 Xuân Hòa TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 0984776272
35 Quây thuôc số 2 Trưng Trắc TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 1658728320
36 NT Hùng Hoài Trưng Trắc TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 982153191
37 Hiệu thuốc số 1 Số 2 Trưng Trắc TX Phúc Yên Vĩnh Phúc 02113870085
38 Hiệu thuốc số 8 Chợ Rau Yên Lạc Vĩnh Phúc 0912979252
39 Hiệu thuốc só 4 TT Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc 02113836403
40 NT Hà Vệ TT Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc 02113857644
41 NT Loan Táo TT Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc 02113811142
42 Hiệu thuốc Yên Lạc Nguyệt Đức Yên Lạc Vĩnh Phúc 0975890947
43 HT Kim Dung TT Yên Lạc Yên Lạc Vĩnh Phúc 979515082
44 Hiệu thuốc số 15 Kim Long Tam Đảo Vĩnh Phúc 02113853216
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
facebook skype 1900.2088

Hotline

1900.2088

Mua hàng