Danh sách điểm bán tại Quảng Ninh

STT Tên NT/HT/Đại lý ĐỊA CHỈ Số ĐT
1 Cty TNHH DP Hạ Long Số 8 Hoàng Long, Bạch Đằng Hạ Long 0333852855
2 NT Kim Chi Kiốt 6 chợ Hạ Long Hạ Long
3 NT Hưng Xuyên Chợ Hạ Long Hạ Long
4 NT Hiếu Chi 597 Lê Thánh Tông Hạ Long
5 NT Hương Lý Yết Kiêu Hạ Long
6 NT Hồng Thân Quầy 3 -Chợ Hà Lầm Hạ Long
7 Cường Long Số 10 Kênh Liêm  Hạ Long
8 QT Kiot Số 32 Chợ Hồng Hà  Hạ Long
9 NT Chu Kim Chung Cột 8 Hồng Hà  Hạ Long
10 NT Loan Hạnh Cột 8 Hồng Hà  Hạ Long
11 NT Mai Phương Cột 3 Hồng Hải  Hạ Long
12 Cty Hồng Dương Cột Đồng Hồ  Hạ Long
13 NT Số 16 Khu Cao Xanh  Hạ Long
14 NT 191 191 Nguyễn Văn Cừ  Hạ Long
15 NT Số 68 Khu Hồng Hà  Hạ Long
16 NT Lán Bè 461 Lê Thánh Tông  Hạ Long
17 NT Hương Giang Kiốt 9 Chợ Hạ Long  Hạ Long
18 QT Số 13 Kiốt 8 Chợ Hạ Long  Hạ Long
19 NT 262 Cao Xanh  Hạ Long
20 NT Số 9 Số 9 Kênh Liêm  Hạ Long
21 Cty Thái Ngọc 260 Nguyễn Văn Cừ  Hạ Long 0333658568
22 NT Quý Kiên 319 Nguyễn Văn Cừ Hạ Long 0333622587
23 NT Số 4 268 Nguyễn Văn Cừ Hạ Long 0333874439
24 NT Số 1- Cty Nam Việt 234 Nguyễn Văn Cừ Hạ Long
25 NT Minh Trang 438 Nguyễn Văn Cừ Hạ Long
26 NT Viên Hồng 875 Trần Phú Cẩm Phả
27 NT Lâm Đoan 365 Trần Phú Cẩm Phả
28 NT Duyên Thuỳ 384 Trần Phú Cẩm Phả
29 NT Minh Hương 340 Cửa Ông Cẩm Phả
30 NT Thanh Nhàn 295 Cửa Ông Cẩm Phả
31 NT Chinh Hương 258 Cửa Ông Cẩm Phả
32 NT Số 3 Chợ Đầm Hà  TT Đầm Hà
33 NT Số 17 Kiot 153,154 Chợ Đầm Hà TT Đầm Hà
34 NT Số 3 6 Phố Lê Lương TT Đầm Hà
35 Nt Số 26 Trần Bình Trọng TT Hải Hà
36 NT Y Đức  Trần Bình Trọng TT Hải Hà
37 NT Thanh Chương Trần Bình Trọng TT Hải Hà
38 NT Cô Lê 14 Trần Bình Trọng TT Hải Hà
39 NT Số 12 9 Trần Phú Tp Móng Cái
40 NT Thúy Toản 42 Trần Phú Tp Móng Cái
41 NT San Vĩnh 108B Ka Long Tp Móng Cái
42 Nt Loan Hiệp Hải Xuân Tp Móng Cái
43 Nt số 10 Hải Xuân Tp Móng Cái
44 NT Diễm Thà Km2,5 Hải Yên Tp Móng Cái
45 NT Nga Sự 7 Nguyến Du Tp Móng Cái
46 NT Số 1 16 Hùng Vương Tp Móng Cái
47 NT Số 62 18 Triều Dương Tp Móng Cái
48 NT Hồng Oanh Km 9 Hải Yên Tp Móng Cái
facebook skype 1900.2088

Hotline

1900.2088

Mua hàng